PRIVACYVERKLARING

Er is een nieuwe wet die ons verplicht duidelijk te maken welke informatie wij van u hebben en wat wij met deze informatie doen. Dat doen we graag.

WIJ MAKEN GEBRUIK VAN DE VOLGENDE GEGEVENS

‘Het Zal Werken!’ is een project van Stichting Zorgvrijstaat. Zorgvrijstaat verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Bankrekeningnummer (enkel voor betalingen voor onze diensten en producten)

WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Communicatie: wij gebruiken uw gegevens om met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische (social)media. U heeft het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van uw voorkeuren kun u zich uitschrijven, uw instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen om dit voor uw te doen.

Uitvoering van de overeenkomsten: wij verwerken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om een factuur op te maken en deze naar u te sturen zodra de producten en/of diensten zijn geleverd, conform de overeenkomst.

Wettelijke verplichtingen: wij kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten.

Verbetering en personalisering van onze producten en diensten: wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.

COOKIES

Zorgvrijstaat gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

REACTIES

Wanneer je een reactie achterlaten op onze site, worden de gegevens verzameld die worden getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

  • De verwerking is berust op uw toestemming, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief of een Whatsapp bericht,
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst,
  • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

‘Het Zal Werken!’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij verwijderen uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

‘Het Zal Werken!’ verkoopt uw gegevens nooit aan derden. Wel delen wij uw persoonsgegevens met derden alléén na toestemming door u, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst/activiteit en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘Het Zal Werken!’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Een voorbeeld hiervan is de overeenkomst met onze accountant. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Het Zal Werken!’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@hetzalwerken.nl.

‘Het Zal Werken!’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@hetzalwerken.nl.