De ‘intergenerationele innovatieprijs ouderenzorg’ van Gemeente Rotterdam en zorgverzekeraar Achmea heeft als doel generaties van jong en oud gezamenlijk vernieuwende ideeën te laten genereren over de ouderenzorg. Met de veranderingen die ons wat dat betreft te wachten staan, waarbij mensen hun zorg veel meer zelf zullen moeten organiseren, zal dat ook hard nodig zijn.

Uitvindersbrigade Het Zal Werken was 1 van de 3 genomineerden voor deze prijs. Niet alleen omdat we willen bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen. Maar ook omdat we willen laten zien dat we met elkaar meer kunnen oplossen dan we misschien wel denken, en dat dat ook nog eens leuk kan zijn. Helaas grepen we net naast de prijs. Volgende keer beter!