Tijdens de wekelijkse ochtendkoffie op dinsdag heeft Het Zal Werken een eerste rollatorspreekuur gegeven, waar bewoners van de Nancy Zeelenbergflat hun rollator konden laten nakijken. Van de meeste van de 15 rollators die we bekeken hebben, bleken de remmen niet goed afgesteld, soms ontbraken boutjes en moertjes, we hebben handgrepen op de juiste hoogte of vaster gesteld en een extra handgreep gemonteerd als proef of je daarmee makkelijker over drempels komt.

  

We kregen regelmatig te horen hoe belangrijk een rollator voor mensen is. Eén vrouw liet ons zelfs een liefdesgedicht zien, dat over de ideale partner leek te gaan en waarvan aan het einde bleek dat het een rollator betrof.