Er bestaan toch een hoop hulpvragen die tussen wal en schip vallen: die door het WMO-loket worden afgewezen en waar woningbouwverenigingen ook niet direct van weten hoe ze er mee om moeten gaan. Zo ook een vraag van een vrouw met een lichamelijke beperking m.b.t. het ophogen van haar aanrecht. Uiteindelijk een klusje van nog geen dag werk en minder dan € 80,- aan materiaalkosten. Klus & Werk, de klussendienst van Pameijer, heeft de werkzaamheden uitgevoerd.

De werkzaamheden: kastjes losschroeven, op een extra frame plaatsen en weer monteren, waterleiding loskoppelen en met een extra stuk flexibele slang monteren.