Veranderingeringen in zorg & welzijn leiden ertoe dat mensen na een ziekenhuisopname steeds eerder naar huis worden gestuurd. Maar soms gaat dat gepaard met praktische eisen waar eerst aan voldaan moet worden. 

Vandaag kon een vrouw na 3 maanden in een verzorgingshuis te zijn opgenomen eindelijk weer naar huis. Voorwaarde om naar huis te mogen was wel dat haar trap werd voorzien van een deugdelijke leuning. Dus werd Het Zal Werken! erbij geroepen.