Het Corona-virus heeft natuurljik ook gevolgen voor ‘Het Zal Werken!’. Onze doelgroep is kwetsbaar en we willen natuurlijk niet het risico lopen  mensen te besmetten. Ook willen we onze verantwoordelijkheid nemen in het zoveel mogelijk tegen gaan van verdere verspreiding van het virus.

Inmiddels zijn we weer begonnen met klussen; in situaties waarin het verantwoord is, waar anderhalve meter afstand gewaardborgd kan worden en mensen de maatregelen in acht willen en kunnen nemen. En natuurlijk alleen als onze vrijwilligers geen symptomen hebben en ook de mensen met een hulpvraag niet. Zo pakken we langzamerhand de draad weer op.